OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που ακολουθούν παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του mariogames.gr.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το mariogames.gr  παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια ευρεία συλλογή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε μορφή flash. Με το παρόν λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται  και ότι το mariogames.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή και την πλημμελή παράδοση των παιχνιδιών.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Ο χρήστης του mariogames.gr  είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το mariogames.gr, οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το mariogames.gr σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Το mariogames.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Το mariogames.gr  διατηρεί αρχεία με το username και το e-mail, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης κατά την εγγραφή και σχόλια του, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας σελίδας.
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το mariogames.gr  προκειμένου να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Οι Υπηρεσίες, ή τρίτοι, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) για άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Το mariogames.gr  δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των τοποθεσιών, και δεν είναι υπεύθυνο για το Περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το mariogames.gr δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου, των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας.

5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το mariogames.gr  προσπαθεί να προστατεύει τους ανήλικους χρήστες του κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Οι γονείς που επιθυμούν να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας θα πρέπει να τα επιβλέπουν. Επομένως, είναι δική σας η ευθύνη να αποφασίσετε αν ορισμένες Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα για το παιδί σας.

Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες, χωρίς την συναίνεση των γονέων τους επισκεφτούν σελίδες, το mariogames.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να διαφυλάσσετε το mariogames.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους από αξιώσεις ή απαιτήσεις, που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από την παράβαση εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων τρίτων.

7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι:
Αναλαμβάνετε πλήρως τον κίνδυνο από την χρήση των Υπηρεσιών του mariogames.gr. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ”.

Το mariogames.gr  δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι:
(α) Οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
(β) Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
(γ) Τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
(δ) Η ποιότητα Υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αποκτάτε μέσω των Υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.
(ε) Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται και ότι
(στ) Το mariogames.gr  δεν εγγυάται το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του mariogames.gr, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το mariogames.gr  για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες/μέλη, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο, κάθε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την χρήση των Υπηρεσιών ή με τους Όρους Χρήσης, πρέπει να γνωστοποιείται επίσημα εντός 30 ημερών από την δημιουργία αυτής της αξίωσης ή της βάσης αγωγής.

9. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Κανένας από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματα κανενός χρήστη.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του mariogames.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, τους οποίους ρητώς δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του mariogames.gr και των χρηστών/μελών των σελίδων και Υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το mariogames.gr σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο.

Mario games | Mario paixnidia Απολαύστε παιχνίδια mario